Die Bibel

alphabetisch - r -


 • Raakelin pojat olivat Joosef ja Benjamin. fi 1 Mooseksen 35, 24
 • Raakelin, Jaakobin vaimon, pojat olivat Joosef ja Benjamin. fi 1 Mooseksen 46, 19
 • Rachel and Leah answered him, “Is there yet any portion or inheritance for us in our father’s house? en (WEB) Genesis 31, 14
 • Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le bât du chameau, et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, et ne trouva rien. fr Genčse 31, 34
 • Rachel died, and was buried on the way to Ephrath (also called Bethlehem). en (WEB) Genesis 35, 19
 • Rachel dit: Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. fr Genčse 30, 6
 • Rachel dit: J'ai lutté divinement contre ma soeur, et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephthali. fr Genčse 30, 8
 • Rachel et Léa répondirent, et lui dirent: Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre pčre? fr Genčse 31, 14
 • Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'éphrata, qui est Bethléhem. fr Genčse 35, 19
 • Rachel said, “God has judged me, and has also heard my voice, and has given me a son.” Therefore called she his name Dan. en (WEB) Genesis 30, 6
 • Rachel said, “With mighty wrestlings have I wrestled with my sister, and have prevailed.” She named him Naphtali. en (WEB) Genesis 30, 8
 • Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nella sella del cammello, poi vi si era seduta sopra, cosě Lŕbano frugň in tutta la tenda, ma non li trovň. it Genesi 31, 34
 • Rachele disse: «Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce, dandomi un figlio». Per questo essa lo chiamň Dan. it Genesi 30, 6
 • Rachele disse: «Ho sostenuto contro mia sorella lotte difficili e ho vinto!». Perciň lo chiamň Nčftali. it Genesi 30, 8
 • Rachele e Lia gli risposero: «Abbiamo forse ancora una parte o una ereditŕ nella casa di nostro padre? it Genesi 31, 14
 • Rachele, vedendo che non le era concesso di procreare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: «Dammi dei figli, se no io muoio!». it Genesi 30, 1
 • Racontez ŕ mon pčre toute ma gloire en égypte, et tout ce que vous avez vu; et vous ferez descendre ici mon pčre au plus tôt. fr Genčse 45, 13
 • Rädda mig undan min broder Esaus hand, ty jag fruktar att han kommer och förgör mig, utan att ens skona mödrar och barn. se 1 Mosebok 32, 11
 • Radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele, vostro padre! it Genesi 49, 2
 • Raise the dowry, and ask gifts, and I will gladly give what you shall demand: only give me this damsel to wife. en (DRA) Genesis 34, 12
 • Rakela dhe Lea iu përgjigjën dhe i thanë: "Mos kemi ndoshta ne akoma pjesë dhe trashëgimi në shtëpinë e atit tonë? al Zanafilla 31, 14
 • Rakels söner voro Josef och Benjamin. se 1 Mosebok 35, 24
 • Rakels sřnner var: Josef og Benjamin. no 1 Mosebok 35, 24
 • Rakels Sřnner: Josef og Benjamin; dk 1 Mosebog 35, 24
 • Rakels Trćlkvinde Bilhas Sřnner: Dan og Naftali; dk 1 Mosebog 35, 25
 • Rakels, Jakobs hustrus, söner voro Josef och Benjamin. se 1 Mosebok 46, 19
 • Rakels, Jakobs Hustrus, Sřnner Josef og Benjamin; dk 1 Mosebog 46, 19
 • Rákhel fiai: József és Benjámin. hu 1 Mózes 35, 24
 • Rákhel pedig vette vala a házi bálványokat, és tette vala azokat egy tevének a nyergébe, és rájok űle; Lábán pedig felhányá az egész sátort, és nem találta vala meg [azokat.] hu 1 Mózes 31, 34
 • Rákhelnek, Jákób feleségének fiai: József és Benjámin. hu 1 Mózes 46, 19
 • Ramo fructífero José, Ramo fructífero junto á fuente, Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. es genesis 49, 22
 • Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob! écoutez Israël, votre pčre! fr Genčse 49, 2
 • Rebeca también alzó sus ojos, y vió á Isaac, y descendió del camello; es genesis 24, 64
 • Rebecca also, when she saw Isaac, lighted off the camel, en (DRA) Genesis 24, 64
 • Rebecca avait un frčre, nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, prčs de la source. fr Genčse 24, 29
 • Rebecca disse al figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaů: it Genesi 27, 6
 • Rebecca dit ŕ Isaac: Je suis dégoűtée de la vie, ŕ cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme, comme celles-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, ŕ quoi me sert la vie? fr Genčse 27, 46
 • Rebecca écouta ce qu'Isaac disait ŕ ésaü, son fils. Et ésaü s'en alla dans les champs, pour chasser du gibier et pour le rapporter. fr Genčse 27, 5
 • Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. fr Genčse 24, 64
 • Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore, Esaů, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore, Giacobbe; it Genesi 27, 15
 • Rebecca quoque conspecto Isaac descendit de camelo la genesis 24, 64
 • Rebecca se leva, avec ses servantes; elles montčrent sur les chameaux, et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca, et partit. fr Genčse 24, 61
 • Rebeka is felemelé szemeit s meglátá Izsákot, és leszálla a tevéről. hu 1 Mózes 24, 64
 • Rebeka pedig meghallá, a mit Izsák az ő fiának Ézsaúnak monda; s a mint elméne Ézsaú a mezőre, hogy vadat vadászszon és hozzon: hu 1 Mózes 27, 5
 • Rebekah arose with her ladies. They rode on the camels, and followed the man. The servant took Rebekah, and went his way. en (WEB) Genesis 24, 61
 • Rebekah had a brother, and his name was Laban. Laban ran out to the man, to the spring. en (WEB) Genesis 24, 29
 • Rebekah heard when Isaac spoke to Esau his son. Esau went to the field to hunt for venison, and to bring it. en (WEB) Genesis 27, 5
 • Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she dismounted from the camel. en (WEB) Genesis 24, 64
 • Rebekah said to Isaac, “I am weary of my life because of the daughters of Heth. If Jacob takes a wife of the daughters of Heth, such as these, of the daughters of the land, what good will my life do me?” en (WEB) Genesis 27, 46
 • Rebekah spoke to Jacob her son, saying, “Behold, I heard your father speak to Esau your brother, saying, en (WEB) Genesis 27, 6
 • Rebekah took the good clothes of Esau, her elder son, which were with her in the house, and put them on Jacob, her younger son. en (WEB) Genesis 27, 15
 • Rebekalla oli veli, jonka nimi oli Laaban; ja Laaban riensi ulos miehen luo lähteelle. fi 1 Mooseksen 24, 29
 • Rebekka aber hörte solche Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, daß er ein Wildbret jagte und heimbrächte. de 1 Mose 27, 5
 • Rebekka hadde en bror, som hette Laban; han sprang ut til mannen der ute ved kilden. no 1 Mosebok 24, 29
 • receive, I pray thee, my blessing, which is brought to thee, because God hath favoured me, and because I have all [things];' and he presseth on him, and he receiveth, en (YLT) Genesis 33, 11
 • recordatus autem Deus Noe cunctarumque animantium et omnium iumentorum quae erant cum eo in arca adduxit spiritum super terram et inminutae sunt aquae la genesis 8, 1
 • recordatus quoque Dominus Rahelis exaudivit eam et aperuit vulvam illius la genesis 30, 22
 • recordatusque somniorum quae aliquando viderat ait exploratores estis ut videatis infirmiora terrae venistis la genesis 42, 9
 • red sedan till ĺt mig en smaklig rätt, en sĺdan som jag tycker om, och bär in den till mig till att äta, pĺ det att min själ mĺ välsigna dig, förrän jag dör.» se 1 Mosebok 27, 4
 • Red [are] eyes with wine, And white [are] teeth with milk! en (YLT) Genesis 49, 12
 • redeuntique ad vesperam de agro Iacob egressa est in occursum Lia et ad me inquit intrabis quia mercede conduxi te pro mandragoris filii mei dormivit cum ea nocte illa la genesis 30, 16
 • reduxitque omnem substantiam et Loth fratrem suum cum substantia illius mulieres quoque et populum la genesis 14, 16
 • reges autem qui regnaverunt in terra Edom antequam haberent regem filii Israhel fuerunt hii la genesis 36, 31
 • Reggel pedig felkele Lábán és megcsókolá fiait és leányait és megáldá őket. Azután elméne Lábán, és visszatére az ő helyére. hu 1 Mózes 31, 55
 • Reggel pedig felkelvén, egymásnak megesküvének, és elbocsátá őket Izsák, és elmenének ő tőle békességgel. hu 1 Mózes 26, 31
 • Reggel virradatkor, elbocsáttatának azok az emberek, szamaraikkal együtt. hu 1 Mózes 44, 3
 • Reggelre kelvén, nyugtalankodék lelkében, elkülde azért és egybehívatá Égyiptom minden jövendőmondóját, és minden bölcsét és elbeszélé nékik a Faraó az ő álmát, de senki sem vala, ki azokat megmagyarázta volna a Faraónak. hu 1 Mózes 41, 8
 • Regnň dunque in Edom Bela, figlio di Beor, e la sua cittŕ si chiama Dinaba. it Genesi 36, 32
 • Regu war zweiundreißig Jahre alt und zeugte Serug de 1 Mose 11, 20
 • Reguelin pojat olivat nämä: Nahat ja Serah, Samma ja Missa. Ne olivat Eesaun vaimon Baasematin pojat. fi 1 Mooseksen 36, 13
 • Rehu vécut, aprčs la naissance de Serug, deux cent sept ans; et il engendra des fils et des filles. fr Genčse 11, 21
 • Rehu, âgé de trente-deux ans, engendra Serug. fr Genčse 11, 20
 • Rehuélnek pedig, az Ézsaú fiának fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh fejedelem, Sammá fejedelem, Mizzá fejedelem. Ezek Rehuéltől való fejedelmek Edóm országában. Ezek Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai. hu 1 Mózes 36, 17
 • Reis dig, lřft gutten op og hold ham ved hĺnden! For jeg vil gjřre ham til et stort folk. no 1 Mosebok 21, 18
 • rejs dig, hjćlp Drengen op og tag ham ved Hĺnden, thi jeg vil gřre ham til et stort Folk!" dk 1 Mosebog 21, 18
 • reliquos autem quos genueris post eos tui erunt et nomine fratrum suorum vocabuntur in possessionibus suis la genesis 48, 6
 • remansit solus et ecce vir luctabatur cum eo usque mane la genesis 32, 19
 • Renderň la tua discendenza come la polvere della terra: se uno puň contare la polvere della terra, potrŕ contare anche i tuoi discendenti. it Genesi 13, 16
 • Renderň la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e concederň alla tua discendenza tutti questi territori: tutte le nazioni della terra saranno benedette per la tua discendenza; it Genesi 26, 4
 • requievitque arca mense septimo vicesima septima die mensis super montes Armeniae la genesis 8, 4
 • Resen also between Ninive and Chale: this is the great city. en (DRA) Genesis 10, 12
 • Resen quoque inter Nineven et Chale haec est civitas magna la genesis 10, 12
 • respiciensque uxor eius post se versa est in statuam salis la genesis 19, 26
 • respondebis servi tui Iacob munera misit domino meo Esau ipse quoque post nos venit la genesis 32, 13
 • respondebitis viri pastores sumus servi tui ab infantia nostra usque in praesens et nos et patres nostri haec autem dicetis ut habitare possitis in terra Gessen quia detestantur Aegyptii omnes pastores ovium la genesis 46, 34
 • respondebitque mihi cras iustitia mea quando placiti tempus advenerit coram te et omnia quae non fuerint varia et maculosa et furva tam in ovibus quam in capris furti me arguent la genesis 30, 33
 • respondens Abraham ait quia semel coepi loquar ad Dominum meum cum sim pulvis et cinis la genesis 18, 27
 • respondens Dominus sume inquit mihi vaccam triennem et capram trimam et arietem annorum trium turturem quoque et columbam la genesis 15, 9
 • responderunt filii Iacob Sychem et patri eius in dolo saevientes ob stuprum sororis la genesis 34, 13
 • responderunt fratres eius et mater maneat puella saltem decem dies apud nos et postea proficiscetur la genesis 24, 55
 • responderunt fratres eius numquid rex noster eris aut subiciemur dicioni tuae haec ergo causa somniorum atque sermonum invidiae et odii fomitem ministravit la genesis 37, 8
 • responderunt Laban et Bathuel a Domino egressus est sermo non possumus extra placitum eius quicquam aliud tecum loqui la genesis 24, 50
 • responderunt numquid ut scorto abuti debuere sorore nostra la genesis 34, 31
 • responderunt Rahel et Lia numquid habemus residui quicquam in facultatibus et hereditate domus patris nostri la genesis 31, 14
 • responderuntque filii Heth la genesis 23, 5
 • respondit Abimelech nescivi quis fecerit hanc rem sed et tu non indicasti mihi et ego non audivi praeter hodie la genesis 21, 26
 • respondit Abraham cogitavi mecum dicens forsitan non est timor Dei in loco isto et interficient me propter uxorem meam la genesis 20, 11
 • respondit dies peregrinationis vitae meae centum triginta annorum sunt parvi et mali et non pervenerunt usque ad dies patrum meorum quibus peregrinati sunt la genesis 47, 9
 • respondit ei Laban filiae et filii et greges tui et omnia quae cernis mea sunt quid possum facere filiis et nepotibus meis la genesis 31, 43
 • respondit Ephron la genesis 23, 14
 • <<< >>>

  bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  Index
  operone