DICTUM

Sprichwort, adage, proverb, saw, saying, byword, proverbe, proverbio, refrn, frase proverbial, ditado, provrbio, przysłowie, Redensart, colloqualism, idiom, expression, phrase, tournure, poncif, dicton, expresin, frase hecha, locucin, frase fatta, modo di dire, expresso idiomtica, powiedzenie, powiedzonko, Zitat, quotation, citation, excerpt, quote, cita, citazione, detto, sentenza, passo, citao, Sentenz, sententia, proverbium, adagio, adagium, locutio, dictum, Spruch, carmen, elogium, pronuntatio, Redensart, phrase, collocation, locution

 • A ch h una faccia campa b, ch n'h duie campa megliu, ch n'h tr campa da r.
 • A ch h una fica in fiuminale, v infic quand'ella si pare.
 • A ch h zitelli, h muvrelli.
 • A ch ha, sar dato.
 • A ch h ben allevatu tratta b cun tutti.
 • A ch h cuntenti u so focu h cuntenti in ugni locu.
 • A ch h dirittu n p duvent oncu.
 • A ch h ghjelosu h mezu curnutu.
 • A ch h goffu (bruttu) di natura n vali lavatura.
 • A ch h in casa quand'ellu piove h bellu mattu s'ellu (si) move.
 • A ch h natu deve more, ch h accumpagnatu deve sparte.
  var] A ch h natu devi mora, ch h accumpagnatu devi sparta.
 • A ch h perseguitatu da a ghjustizia, camina di notte com' i topi.
  var] A ch h perseguitatu da a ghjustizia, camina di notti com' i topi pinnuti.
 • A ch h sfurtunatu, n vale d'arrizzassi bon ora.
 • A ch h struitu trova pane da pertuttu.
 • A ch h tontu di natura n vali struitura.
 • A ch il diavolo vicino, l'inferno non lontano.
 • A ch il Signore non d figlioli, il diavolo d nipoti.
 • A ch impara nut, impara camp, ch impara sal, impara mur.
 • A ch impezza l'annu, finisci l'annu.
 • A ch impezza u pannu, finisci l'annu.
 • A ch impresta, ci resta.
 • A ch inciccia, ch manghja.
 • A ch inc u mai si prova suttu si trova.
 • A ch inganna resta ingannatu.
 • A ch l'attempa a perdi.
  var] A ch l'attempa, la perde.
 • A ch la riesce bene, tenuto per savio.
 • A chi la tocca, san Pietro la benedica.
 • A chi la va destra par savio.
 • A ch lampa i so stracci in piazza, ognunu arricoglia i soi.
  var] A ch lampa i so stracci in piazza, ognunu ricoglie i soi.
 • A ch lascia a strada vechja p a nova, mali si ni trova.
 • A ch lascia i so vicini p un mendu, ni trova un altru ch n'h centu.
 • A ch lavora il tempo passa presto.
 • A ch li mezani impiega ind' l'amore, tostu o tardi p avenne gran dulore.
 • A ch loda a pignula h u pignulaghju.
 • A ch loda voli venda, ch disprezza voli cumpr.
 • A chi magna sempre li puji, je vne voglia de pulenta.
  var] A chi mangia sempre polli, vien voglia di polenta.
 • A ch mal fa, di lui non ti fidar mai.
 • A ch mal fa, mal va.
 • A ch mal fonde, male accima.
 • A ch mali n faci, paura n temi.
 • A ch maltratta i vechji n p and b.
 • A ch manca il cuore, non giova la spada.
 • A ch mancu a s, prestu a dice.
 • A ch manghja i fichi acerbi, n h maturi.
 • A ch manghja l'agliu, li puzza l'ansciu.
 • A ch manghja troppu prestu s'affoca.
 • A ch manghja turzoni n h pi fighi.
 • A ch mangia sempre polli vien voglia di polenta.
 • A ch me da do pan, ghe diggo poae.
 • A ch misura, a dura. A ch n misura, n dura.
 • A ch molto dato, molto richiesto.
 • A ch molto promette, poca fede si deve.
 • A ch more ghjace ch vive si d pace.
 • A ch more terra addossu.
 • A ch more, interra.
 • A ch movi si licca, ch posa si sicca.
 • A ch muore tutto sopravvive.
 • A ch muta muca.
 • A ch n'h ni manghja, ch n h ni/si stenta.
 • A ch n'h, n'h.
 • A ch nasce tortu n p more drittu.
 • A ch nasci bella, nasci maritata.
 • A ch nasci mulu n torra cavaddu.
 • A ch nasci tortu n p mora drittu.
 • A ch nasc, ch nascichj.
 • A ch ne vole (si) ne stanta, disse u prete d'Antisanti.
 • A ch ne vole di stu casgiu maccu
 • A ch ne vole ne stante, disse u prete d'Antisanti.
 • A ch non basta ci che basta, non baster mai alcuna cosa.
 • A chi non crede non prestar fede.
 • A chi non duole giudica bene i colpi.
 • A ch non duole, ben scortica.
 • A chi non ha da far Ges gliene manda.
 • A chi non ha, vien dato, da chi non ha, vien tolto.
 • A ch non pesa, ben porta.
 • A ch non piace il vino, Dio tolga il pane.
  var] A ch non piace il vino, il Signore faccia mancar l'acqua.
 • A ch non porta, si serra la porta.
 • A ch non pu imparare l'abbic, non si pu dare in mano la Bibbia.
 • A ch non pu portare una capra inutile metterli addosso un bue.
 • A chi non sa parlare ben s'addice il silenzio.
 • A ch non si lascia consigliare, non si pu aiutare.
 • A ch non teme il sermone giova poco il bastone.
 • A chi non vole crede, non je serve mille testimoni.
  var] A chi non vuol credere, poco valgono mille testimoni.
 • A chi non vole fa' fatiche, la terra produce ortiche.
  var] A chi non vuol far fatiche, il terreno produce ortiche.
 • A ch non vuol credere sono inutili tutte le prove.
 • A chi non vuol credere, poco valgono mille testimoni.
  var] A chi non vole crede, non je serve mille testimoni.
 • A chi non vuol far fatiche, il terreno produce ortiche.
  var] A chi non vole fa' fatiche, la terra produce ortiche.
 • A chi nulla tenta, nulla riesce.
 • A ch nutre una serpe in seno, la serpe gli render veleno.
 • A ch paga cumanda.
 • A ch palesa s'impicca.
 • A ch pane di nave manghja bisogna navic.
 • A ch parla assai, risolve pocu.
 • A chi parla poco, basta la met del cervello.
 • A chi parla poco, gli basta la met del cervello.
 • A ch p amicu n mi vole, caru mi tene.
 • A ch pecca po s'amenda, c Diu vive regna.
 • A chi pecca per erro s'ha compassione; ma chi pecca per arri, non merita scusa.
 • A ch pensa i so antinnati pensa se stessu.
 • A ch pensa lu vistitu pocu pensa lu maritu.
 • A ch pensa, ch h pinsatu.
 • A ch pens l'altri pi ch s, si firm in lu pian' di Murusaglia.
 • A ch perde u ghjocu h furtunatu in amore.
 • A ch perde l'onore che cosa pu ancora servire?
  Publilio Siro, Sententiae
 • A ch perde paga e spese.
 • A ch perde u so patrone perde a so ragione.
 • A ch pesa a petra, ch pidda l'anguidda.
 • A ch piace il bere, parla sempre di vino.
 • A ch piace la torta, a ch pasticci.
 • A ch piace le belle, a ch le brutte, cos le donne si maritan tutte.
 • A ch piglia maritu, ogni bene finito.
 • A ch piglia moglia h bon' annata.
 • A ch pi amiamo, meno dire sappiamo.
 • A ch pi attende mancu rende.
 • A ch pi giura meno da credere.
 • A ch pi giura, spessu spergiura.
 • A ch pi grida, a vacca h a soia.
 • A ch pi ne face diventa priore.
 • A ch pi ne s, menu ne spende.
 • A ch pi s menu presume, ch pi presume menu s.
 • A ch pi s pi sghera.
 • A ch pi s, menu prusume, ch pi prusume menu s.
 • A ch pi spende menu spende.
 • A ch pi vole, mal cuntentu vive mal cuntentu more.
 • A chi prende moglie ci voglion due cervelli.
 • A ch prende moglie ci vogliono due cervelli.
 • A ch prende moglie gli ci vogliono due cervelli.
 • A ch prestu pienghje, prestu ride.
 • A ch prima ghjunghji, prima munghji.
 • A ch prusume n h ch fume.
 • A ch resta faci festa.
 • A ch ricusa h degnu, ch accetta resta in pegnu.
 • A ch ride assai h pochi pinseri.
 • A ch ride in venneri, pienghje a dumenica.
 • A ch ride reste risu.
 • A chi rincresce, pongasi a sedere.
 • A ch rinega a so razza, l'aspetta l'infernu.
 • A ch risic, o perse o guadagn.
 • A ch rumpi paga.
 • A chi s' ama si crede.
 • A ch s'aiuta h galant'omu.
 • A chi s'ama si crede.
 • A ch s'ammoscia in u ghjocu mette a coda in u focu.
 • A ch s'assicur, n persu n guadagn.
 • A ch s'innamora di vechju diventa pi chjucu ch i zitelli.
 • A chi sa intendere, poche parole bastano.
 • A ch s, non manca nulla.
 • A chi salva la pelle, la carne (gli) rimette.
 • A ch sapesse che cosa h da esser caro, basterebbe esser mercante per un anno.
 • A ch sarra u soiu, n face ladru nisunu.
 • A ch scialacqua il quattrino non fidar il fiorino.
 • A ch senza ragione h ghjelusia si p d ch'ellu h toccu di pazzia.
 • A ch serve signori more in stalla.
 • A ch si chjina inc i ziteddi, s'arrizza muccicosu (c a camisgia cacagliulosa).
 • A ch si dimenticheghja (si scorda) i so amici, i tene pocu caru.
 • A ch si face topu, a ghjatta u si magna.
 • A ch si faci agneddu, a vulpi u si manghja.
 • A ch si faci di meli, u si manghjani i muschi.
 • A ch si muta, Diu l'aiuta.
 • A ch si ne spassa ch si ne passa.
 • A ch si scusa senza esse dumandatu da per ellu si rende cundannatu.
 • A ch si stacca di i soi, spessu suspira.
 • A ch si sumiglia si piglia.
 • A ch si svillisce i difficult, nunda di grande puder mai f.
 • A ch si trova pi perfettu di l'altri, si trova spessu ingannatu.
 • A ch sogna lu vestitu, pocu pensa lu maritu.
 • A ch sonnia di ghjornu, ch sonnia di notte.
 • A chi sorte, a chi sporte.
 • A ch spazza u fornu si tene a brusta.
 • A ch spendi pi ch'idd'n guadagna v prestu i forni.
 • A ch sputa in su gli ricade in faccia.
 • A ch st u b deve st ancu u male.
 • A ch sta in alto fa molto pi danno la caduta (la disgrazia).
  Publilio Siro, Sententiae
 • A ch stanta ch scurnochja.
 • A ch stanta ch nun stanta pane biancu manghja; ch nun stanta, pi biancu lu manghja.
 • A ch stanta, ch ruzzica.
 • A chi stima non duole il corpo.
 • A ch studeghja n perdi tempu.
 • A ch sumere crede esse, a u saltu di u fossu si n'avvede.
 • A ch sumina senza suvu, raccoddi senza saccu.
 • A ch svilisce e difficult, nunda di grande puder mai f.
 • A ch t'h culu tira peti.
 • A ch tace accunsente.
 • A ch tace n face pace.
 • A ch tanto e a ch niente.
 • A ch tardi ghjunghji, nulla intigne.
 • A chi te la f, fagliela, o tientela a mente.
 • A chi te la fa, fagliela.
 • A ch teme di f errore, faccia u scrittu di u duttore.
 • A ch tempu h tempu aspetta, di a ragione si ne face tortu.
 • A ch teni pi ch mamma, t'inganna.
 • A ch ti d un pane, dalline una fetta.
 • A ch ti d un porco, tu gli puoi ben dar una carbonata.
 • A chi ti porge il dito, tu piglia il dito e la mano.
 • A ch ti porge un dito non prendere la mano.
 • A ch ti pu torre ci che (tu) hai, dagli ci che te chiede.
 • A chi ti vuol' male, venga donna, processo, o vrinale.
 • A ch timpesta, o ellu h tortu o ellu h testa.
 • A ch tocca a fistuca, mai manduca.
 • A ch tocca a fistuca, mai pi pane nun manduca.
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • operone