Sprichwörter, Redensarten, Zitate

H

 • Hä fällt drüöwer hiär as de Bock üower de Hawerkiste. - Woeste, 84, 23.
 • Hä geiht 'n Enn' in de Richt, ass de Lus öwer de Oarskarwe. - Schlingmann, 962.
 • Hä geiht druplos, ass de Buck up de Haverkiste. - Schlingmann, 130.
 • Hä geiht druplos, ass Paulus up de Korinther. - Schlingmann, 1121.
 • Hä hängt alles ân dä Domklok. (Köln) - Weyden, IV, 16.
 • Hä hät de Oars 'n in de Tasch hätt. - Schlingmann, 1104.
 • Hä hat sich selber mit'n Dreckmesser geschniede. (Meiningen)
  info] Er hat sich selbst betrogen.
 • Hä hät tüchtig de Cour gemacht kriegen. - (Bedburg.)
 • Hä hätt et beiern gehoht (gehört) un weiss nitt, wo de Kirch steht. (Köln.) - Weyden, III, 11.
 • Hä hätt so vell Oars 'n, as Oarslöcker. - Schlingmann, 1105.
 • Hä is ehrgiezig, ass Hobes sîn Hund, de wull dat Brot ne nöähmen, wat se en enmol naohmen har'n. - Schlingmann, 662.
 • Hä is so drîste ass Jan Behrends, de lût 'n Noasendrüppel in de Suppenschöätel fall'n. - Schlingmann, 92.
 • Hä is so dumm, dat 'r 'n Fuoder Heu för 'ne Pudelmütze ansieht. - Schlingmann, 492.
 • Hä is so dumm, dat hä vör Dummheit nich inslapen kann. (Mecklenburg) - Hochdeutsch bei Frischbier, I, 644.
 • Hä kümt widder op de Bên. (Brandenburg.)
 • Hä kütt widder langsam bei Blot.
  info] Seine Verhältnisse fangen an sich zu bessern.
 • Hä let (ligt) em Dreck.
  Bedburg
 • Hä let sich auf bi e fauler Schaffer (Schäfer). (Henneberg.)
 • Hä mäht enen Buhei als wann hä de Müllmer Teut schore möcht. (Köln.) - Weyden, II, 5.
  info] Buhei = Lärm, von dem wallonischen Zeitworte bouhi; Teut = grosses hölzernes Gefäss zum Trinken, so das holländische Tuitkan, von tuit, Hals des Gefässes; teuten = tüchtig trinken; schore = scheuern, holländisch schuuren.
 • Ha möckt sich brêt ass de Padd in 'n Moandschîn. - Schlingmann, 1114.
 • alphabetisch
  A B C D E F G H I J K L M
  N O P Q R S T U V W X Y Z

  Stichwörter
  A B C D E F G H I J K L M
  N O P Q R S T U V W X Y Z

  operone